097.193.8146
Thông số Kỹ Thuật Cọc Ly Tâm D400 và D500 và D600 Thông số Kỹ Thuật Cọc Ly Tâm D400 và D500 và D600

Thông số Kỹ Thuật Cọc Ly Tâm D400 và D500 và D600 bao gồm kích thước, Sức chịu Tải của từng Cọc Ly Tâm, Độ dày của cọc và thép...

Thông số kỹ thuật và bản vẽ cọc Ly Tâm D350 Thông số kỹ thuật và bản vẽ cọc Ly Tâm D350

Thông số Kỹ Thuật và bản vẽ cọc Ly Tâm Dự UL D350 sẽ được chúng tôi cung cấp đầy đủ về yêu cầu kỹ thuật ở bên dưới đây...

Thông số kỹ thuật và bản vẽ cọc Ly Tâm D300 Thông số kỹ thuật và bản vẽ cọc Ly Tâm D300

Thông số Kỹ Thuật cọc Ly Tâm D300 bao gồm Đường Kính, Chiều Dài của Thép, Mác bê tông, Sức chịu tải của cọc D300 và chiều dài tối tối...